Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1999-2000
Kamerstuk 26662 nr. 6

Gepubliceerd op 16 februari 2000
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 662
Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten

nr. 6
MOTIE VAN HET LID MOSTERD C.S.

Voorgesteld in het Nota-overleg van 14 februari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door de wijziging WTS eerste fase de armoedevallen niet zijn opgelost maar zelfs vergroot;

overwegende, dat door de wijziging WTS tweede fase deze armoedevallen in de cursus 2001–2002 worden opgelost, maar in de cursus 2000–2001 verder vergroot worden;

overwegende, dat de Kamer bij de APB over de begroting 2000 unaniem de motie-De Hoop Scheffer heeft aangenomen;

voorts overwegende, dat ouders met een belastbaar inkomen vlak boven de WTS-norm en ouders met meerdere kinderen die onder de WTS vallen hierdoor voor de cursus 2000–2001 ernstig benadeeld worden;

verzoekt de regering de tweede fase wijziging WTS reeds in de cursus 2000–2001 te laten ingaan of indien dit technisch niet mogelijk is op andere wijze de problematiek van armoedevallen in de cursus 2000–2001 op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mosterd

Van der Vlies

Schutte

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl