Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 26643 nr. 202

Gepubliceerd op 16 november 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Herdruk van26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 202 HERDRUK 1 MOTIE VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er op dit moment geen sprake is van een wettelijke verplichting tot het melden van een security breach;

overwegende, dat het niet melden van een security breach verstrekkende gevolgen kan hebben;

verzoekt de regering over te gaan tot een wettelijke meldplicht, de zogenaamde security breach notification, waarbij het melden van een security breach verplicht wordt gesteld, zo spoedig mogelijk na ontdekking van de inbraak, voor organisaties betrokken bij voor de samenleving vitale informatiesystemen;

verzoekt de regering tevens daarbij zo min mogelijk drempels in te bouwen voor een melding en de te bieden hulp voorop te stellen;

verzoekt de regering voorts ervoor te zorgen dat de melding bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wordt gemaakt en het NCSC vervolgens ook aan te wijzen als verantwoordelijke voor de coördinatie van de opvolging van de melding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hennis-Plasshaert

Van der Steur

Koopmans

Elissen

El Fassed

Hachchi

Heijnen

Gesthuizen


X Noot
1

I.v.m. een correctie in de ondertekening.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl