Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 26488 nr. 410

Gepubliceerd op 5 juli 2016 15:00

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 410 MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schommelingen in de dollarkoers een probleem kunnen vormen voor de aanschaf van de JSF (F-35), aangezien een duurdere dollar feitelijk betekent dat minder geld beschikbaar is voor de aanschaf van de JSF;

overwegende dat de consequentie van een duurdere dollar dus kan zijn dat er minder JSF's kunnen worden aangeschaft;

constaterende dat dit probleem al op dit moment aan de orde is;

verzoekt de regering, scenario's te ontwikkelen over de ontwikkeling van de euro-dollarkoers, inclusief mogelijkheden en oplossingsrichtingen en de eventuele consequenties voor het aantal toestellen dat binnen het budget gekocht kan worden en de operationele gevolgen daarvan;

verzoekt de regering tevens, hierover standaard te rapporteren in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de verwerving van de JSF,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl