Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 26488 nr. 409

Gepubliceerd op 21 juni 2016 16:40

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 409 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2016

Tijdens het algemeen overleg Verwerving F-35 van 23 juni jl. heb ik informatie toegezegd over de intentieverklaring (Letter of Intent) van Nederland en Noorwegen over de ontwikkeling van een F-35 Weapon Instructor Course.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw organiseert Defensie op vliegbasis Leeuwarden de F-16 Fighter Weapon Instructor Training. België, Denemarken, Noorwegen en Portugal doen daaraan mee. De training maakt deel uit van het F-16 oefen- en opleidingsprogramma en het nut ervan is onomstreden. De activiteiten met F-16 jachtvliegtuigen, waarvan de opleiding dus een onderdeel vormt, passen binnen de geluidscontouren. Met de komst van de F-35 verandert dat niet.

Op 5 mei jl. hebben de toenmalige Nederlandse Commandant Luchtstrijdkrachten, Luitenant-generaal A. Schnitger, en zijn Noorse collega Generaal-majoor P.E. Rygg, een intentieverklaring getekend om de samenwerking voort te zetten met de F-35.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Eerder abusievelijk gepubliceerd onder Kamerstuk 26 488, nr. 410 wat hiermee komt te vervallen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl