Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 26485 nr. 129

Gepubliceerd op 26 april 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 129 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid concludeert dat het mvo-beleid van de regering te afstandelijk is, waardoor de suggestie wordt gewekt dat deze onderwerpen beperkte relevantie hebben;

van mening dat het bij mvo juist gaat om grote thema's als mensenrechten, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden;

verzoekt de regering om, de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te vertalen in het huidige beleid en daarmee een normatief kader te scheppen dat mvo stimuleert en steviger verankert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Voordewind

Braakhuis


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl