Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2018-2019
Kamerstuk 21501-30 nr. 443

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 16:59

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 443 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 441

Voorgesteld 9 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Brussel na de Algemene Verordening Gegevensbescherming nu wordt gesproken over invoering van de ePrivacy Verordening die gaat over vertrouwelijkheid van communicatie en tevens over privacy en die naar verwachting grote impact op het Nederlandse bedrijfsleven heeft;

overwegende dat het Nederlandse bedrijfsleven het afgelopen jaar vanwege de AVG al volop aanpassingen heeft moeten doen en het kabinet bezig is met een eerste evaluatie – cf motie Koopmans c.s., Kamerstukken 2017/18, 34 851, nr 19;

overwegende dat het kabinet in de Nederlandse Digitaliseringstrategie expliciet de ambitie heeft opgenomen om een goede aansluiting te vinden tussen de ePrivacy Verordening en de AVG;

verzoekt de regering, artikelsgewijs de samenloop en overlap van ePrivacy en de AVG nader inzichtelijk te maken, voorts ter voorkoming van schade voor het Nederlandse Mkb een mkb-toets voor ePrivacy uit te voeren, de Kamer over beide zaken op de hoogte te brengen, tevens de uitkomsten te betrekken bij verdere onderhandelingen over de ePrivacy Verordening en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de Europese Raden en Werkgroepen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl