Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 26643 nr. 338

Gepubliceerd op 4 december 2014 11:17

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 338 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 3 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat individuen onevenredig hard kunnen worden getroffen wanneer sprake is van fraude met hun DigiD;

van mening dat zulks niet altijd individueel verwijtbaar is;

constaterende dat de bancaire sector in staat is een grote mate van coulance te betrachten en bovendien zo duidelijk mogelijk communiceert met klanten waarop zij recht hebben indien zij het slachtoffer zijn geworden van fraude;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke verbeterpunten er mogelijk zijn ten aanzien van het compenseren van slachtoffers van fraude en het beleid ten aanzien van hulp bij fraude duidelijk te communiceren richting burgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl