Agenda Dagelijks Bestuur GRSK

Datum

25-01-2023

Tijd

16:00 - 17:00

Locatie

Microsoft Teams

Voorzitter

W. Wouters

1

Opening

2

Kennismaking en werkafspraken maken

3

Hamerstukken

3.a

Actualisatie mandaatregeling VTH

3.b

Herbenoeming lid bezwaarschriftencommissie Maatschappelijke Dienstverlening

4

Rondvraag

5

Sluiting

Naar boven