Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Maakt bekend dat de leden van het algemeen bestuur zijn opgeroepen voor een vergadering op 29 september 2022 om 10.00 op het kantoor van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aan de Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht

 

Aan de orde komen:

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken: brief van het dagelijks bestuur aan de colleges d.d. 20 september 2022 inzake Financiële vooruitzichten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

3. Aanwijzen leden van het DB en auditcommissie afkomstig uit Gorinchem en Molenlanden

4. Rondvraag en sluiting

 

De agenda en vergaderstukken zijn te downloaden op www.ozhz.nl.

 

Dordrecht, 21 september 2022.

 

M. Stolk

Voorzitter Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Naar boven