Blad gemeenschappelijke regeling van Avri

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AvriBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 621inspraakVoornemen vaststellen plaats verzamelcontainer incontinentiemateriaal en luiers in de gemeente West Betuwe

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainers in West Betuwe vast te stellen. Op 23 juni 2021 is het voorgenomen locatieplan West Betuwe gepubliceerd. Na publicatie van het voorgenomen locatieplan is gebleken dat locatie WB026IC met adres Middenstraat nabij Dorpshuis, Rumpt niet geschikt is vanwege eigendomsrechten. Om die reden is in nauwe samenwerking met de gemeente West Betuwe en de dorpsraden een nieuwe voorgenomen plaats bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainer voor het aanbieden van incontinentiemateriaal en luiers. Deze hoeven dan dus niet meer bij het restafval.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen. Dat is een officiële reactie op het plan.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen ter inzage bij de gemeente West Betuwe aan Van Dam van Isseltweg 4, 4191 KC Geldermalsen en op de gemeentelijke website: www.westbetuwe.nl/incontinentiecontainer.

Geef uw mening

Bent u het er mee eens dat deze plaats wordt vastgesteld voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers. Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaats van de container?

Dan kunt u de gemeente West Betuwe van 14 juli tot 26 augustus 2021 een reactie sturen.

Hoe?

Geef uw reactie op de website van de gemeente West Betuwe: www.westbetuwe.nl/incontinentiecontainer. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente West Betuwe t.a.v. de heer Otto de Nobel, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Of stuur een e-mail naar gemeente@westbetuwe.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak plaats containers incontinentie en luiers’. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van West Betuwe, telefoonnummer 0345 - 72 88 00. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wij vragen u vriendelijk om zowel op de website, in de brief, de e-mail of het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten

Kijk dan op www.westbetuwe.nl/incontinentiecontainer. De informatie kan u ook worden toegestuurd. Neem hiervoor contact op met Otto de Nobel via gemeente@westbetuwe.nl.