Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Neder-Betuwe

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainers in Neder-Betuwe vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainers voor het aanbieden van incontinentiemateriaal en luiers. Deze hoeven dan dus niet meer bij het restafval.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen. De zienswijze is een officiële reactie op de plannen.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen vanaf 7 juli tot 19 augustus 2021 ter inzage bij de gemeente Neder-Betuwe aan de Burgemeester Lodderstraat 20 in Opheusden. U kunt ze ook inzien via de gemeentelijke website en op www.officielebekendmakingen.nl.

Geef uw mening

Als u het ermee eens bent dat deze containerplaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers. Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaatsen van de containers?

Dan kunt u de gemeente Neder-Betuwe binnen 6 weken een reactie sturen.

Hoe?

Geef uw reactie op de website van de gemeente Neder-Betuwe. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente Neder-Betuwe t.a.v. Fysieke Pijler, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Of stuur een e-mail naar info@nederbetuwe.nl. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van Neder-Betuwe, telefoonnummer 14 0488.

Geef bij uw reactie aan dat het gaat om de 'Inspraak plaatsen containers incontinentiemateriaal en luiers’. Wij vragen u vriendelijk om zowel op de website, in de brief, de e-mail of het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.nederbetuwe.nl. De informatie kan ook naar u worden toegestuurd. Neem hiervoor contact op met de gemeente via info@nederbetuwe.nl.

Naar boven