Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Tiel

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainers in Tiel vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Tiel bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainers voor het aanbieden van incontinentiemateriaal en luiers. Deze hoeven dan dus niet meer bij het restafval.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen. Dat is een officiële reactie op de plannen.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen ter inzage bij de gemeente Tiel op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 Tiel, en op de gemeentelijke website: www.tiel.nl/bekendmakingen.

Geef uw mening

Bent u het er mee eens dat deze plaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers. Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaatsen van de containers?

Dan kunt u de gemeente Tiel binnen 6 weken een reactie sturen.

Hoe?

Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente Tiel t.a.v. Dhr. H. Bergsma, Postbus 6325 4000 HH Tiel. Of stuur een e-mail naar hbergsma@tiel.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak plaatsen containers incontinentie en luiers’. Wij vragen u vriendelijk om zowel in de brief of de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.tiel.nl/bekendmakingen. De informatie kan u ook worden toegestuurd. Neem hiervoor contact op met de gemeente via hbergsma@tiel.nl.

Naar boven