Blad gemeenschappelijke regeling van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 463Beschikkingen | afhandelingKennisgeving melding vuurwerkevenement op 17 juni 2021 op de locatie Ekersdijk parkeerplaats Eilermark in Enschede

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij een melding vuurwerkevenement op 31 mei 2021 op de locatie Ekersdijk parkeerplaats Eilermark in Enschede hebben ontvangen.

De melding betreft een melding vuurwerkevenement op 17juni 2021 op de locatie Ekersdijk parkeerplaats Eilermark in Enschede.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99