Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 308Overige overheidsinformatieRampbestrijdingsplan Trouw Nutrition en Rampbestrijdingsplan Luchthaven Teuge ter inzage

 

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is voornemens het Rampbestrijdingsplan Trouw Nutrition en het Rampbestrijdingsplan Luchthaven Teuge vast te stellen.

Het algemeen bestuur heeft besloten de beide rampbestrijdingsplannen daaraan voorafgaand ter inzage te leggen.

Inzagemogelijkheid

Voordat de beide rampbestrijdingsplannen door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kunnen worden vastgesteld moeten de plannen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd.

De rampbestrijdingsplannen Trouw Nutrition en Luchthaven Teuge liggen tijdens kantooruren ter inzage van 7 april 2021 tot en met 20 mei 2021, op het kantoor van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Europaweg 79 te Apeldoorn.

Het rampbestrijdingsplan Trouw Nitrion ligt in genoemde periode ter inzage op het kantoor van de gemeente Putten, Fontanusplein 1 in Putten.

Het rampbestrijdingsplan Luchthaven Teuge ligt in genoemde periode ter inzage op het kantoor van de gemeente Voorst, Hietweideweg 20 in Twello.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de genoemde locaties alleen op afspraak geopend.

Daarnaast zijn de beide plannen digitaal te raadplegen via de www.overheid.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin de concept-rampbestrijdingsplannen inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen tot en met 20 mei 2021 worden ingediend bij het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

U kunt uw zienswijze zenden aan:

Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

t.a.v. afdeling Risico- en Crisisbeheersing

Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn

onder vermelding van ”zienswijze Rampbestrijdingsplan Trouw Nutrition” of “zienswijze Rampbestrijdingsplan “Luchthaven Teuge”.

Een schriftelijke zienswijze kan gegeven worden via emailadres: info@vnog.nl.