Blad gemeenschappelijke regeling van Orionis Walcheren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Orionis WalcherenBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 258VerordeningenVerordening beslistermijn schuldhulpverlening

 

 

Besluit van het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021

 

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als:

  • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021.

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren

Vlissingen, 04-03-2021

S. Stroosnijder

Voorzitter bestuur Orionis Walcheren

H.M.A. Guise

Secretaris bestuur Orionis Walcheren