Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Geert Migchelsweg 18a in Slagharen 

Op 9 november 2021 ontvingen wij een verzoek tot het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) op de locatie Geert Migchelsweg 18a in Slagharen. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

 

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en bij de des betreffende gemeente. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

 

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.

 

Nadere inlichtingen: Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 10 50. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven