Kennisgeving BUS-melding

 

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

 

Locatie: Kringsloot-Oost 20 in Dalfsen, kenmerk Z2021-00012027 (AA014805460)

 

Op 19 oktober 2021 hebben Gedeputeerde staten van Overijssel een melding -categorie immobiel- ontvangen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) met betrekking tot het saneringsvoornemen op de locatie Kringsloot-Oost 20 in Dalfsen, kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie W en nummer 419.

 

De melding is gecontroleerd op haar volledigheid

 

Tegen deze melding bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep.

 

 

Naar boven