Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 657Overige besluiten van algemene strekkingINTREKKING VAN HET AANWIJZINGSBESLUIT PARKEERPLAATSEN N224 NOODVERORDENING CORONAVIRUS VGGM

 

De voorzitter van de VGGM,

 

Overwegende, 

 

dat op 27 maart 2020 de 'Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM' is vastgesteld en bekendgemaakt; 

 

dat op 7 april 2020 de voorzitter van de Veiligheidsregio een aanwijzingsbesluit heeft genomen waarin de parkeerplaatsen en parkeerhavens aan en langs de N224 in de gemeente Ede aan beide zijden niet toegankelijk gemaakt zijn voor gemotoriseerd verkeer op zaterdagen, zondagen en feestdagen; 

 

dat door de gewijzigde noodverordening en omstandigheden er geen aanleiding meer is om de locatie langer als verboden aan te wijzen; 

 

dat de burgemeester van Ede de voorzitter verzoekt de besluiten op bovenstaande gronden in te trekken.

 

BESLUIT:

 

I. Het Aanwijzingsbesluit parkeerplaatsen N224 Noodverordening Coronacrisis in te trekken.

 

II. Dit besluit treedt in werking direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de VGGM.

 

 

Het volledige besluit treft u aan als externe bijlage bij deze bekendmaking.

 

Arnhem, 24 juni 2020