Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 593Overige besluiten van algemene strekkingBesluit intrekken aanwijzingsbesluit Jaagpad

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht,

 

gelet op:

 

 • artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

 • artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 3 april 2020;

 • artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 1 juni 2020;

 

overwegende:

 

 • dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht op 3 april 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 3 april 2020 heeft vastgesteld en bekendgemaakt;

 • dat de voorzitter op 3 april 2020 heeft besloten het Jaagpad langs de Kromme Rijn aan te wijzen als gebied waar het verboden is zich te bevinden, bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 3 april 2020;

 • dat de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 3 april 2020 inmiddels is ingetrokken, doch dat bij de opvolgende noodverordeningen met betrekking tot COVID-19 van de Veiligheidsregio Utrecht het aanwijzingsbesluit met betrekking tot het Jaagpad, door middel van een overgangsbepaling, in werking is gebleven;

 • dat de afgelopen periode de basisregels, waaronder het 1,5 meter afstandscriterium, steeds meer onderdeel en gewoonte zijn geworden van het dagelijkse leven van mensen;

 • dat we uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van mensen om afstand te houden en drukte te vermijden;

 • dat het gebied gedurende langere periode afgesloten is geweest;

 • dat het streven nu is om zoveel mogelijk (schaarse) openbare ruimte toegankelijk te maken om te kunnen recreëren;

 • dat er andere middelen beschikbaar zijn om mensen te wijzen op het 1,5 meter afstandscriterium;

 • dat het volledig afsluiten van dit gebied in de openbare ruimte niet langer passend is als noodmaatregel in deze fase;

 

besluit:

het aanwijzingsbesluit Jaagpad van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht, zoals vastgesteld op 3 april 2020, in te trekken.

 

Inwerkingtreding

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Utrecht, te weten www.vru.nl, en treedt op 3 juni 2020 om 09.00 uur in werking.

Vastgesteld te Utrecht op 2 juni 2020 om 21.05 uur;

de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht,

mr. J.H.C. van Zanen