Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 514Beschikkingen | aanvraagOntheffing livestream 'virtueel ontbijt RonaldMcDonaldbreakfast' Westerbouwing, Renkum

 

De 'Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM' kent aan de voorzitter de bevoegdheid toe een ontheffing te verlenen van de in de noodverordening vervatte verboden.

 

Aan een dergelijke ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 

De voorzitter van VGGM heeft op 11 mei 2020 besloten om:

 

1. Aan mevrouw Lidy Bodewes (Westerbouwing / Buitenpoort Catering) ontheffing van de 'Noodverordening coronacrisis Veiligheidsregio VGGM 29 april 2020 en de nog te tekenen noodverordening coronacrisis Veiligheidsregeio VGGM V, Mei 2020' te verlenen om op 11 en 12 mei de noodzakelijke activiteiten te verrichten voor een live-stream uitzending van het virtuele ontbijt naar de leden van de RonaldMcDonaldbreakfast club.

 

2. Aan deze ontheffing de volgende voorschriften en beperkingen te verbinden:

- bij de activiteit mogen slechts die personen aanwezig zijn, van wie de aanwezigheid strikt noodzakelijk is om de activiteit te doen plaatsvinden;

- er mag geen publiek aanwezig zijn;

- er mogen tijdens de activiteit geen etens- of drinkwaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse;

- bij de activiteit dienen de aanwezigen een onderlinge afstand van 1.5 meter aan te houden;

- aan toezichthouders, aangewezen op grond van de noodverordening, dient op hun eerste verzoek direct toegang te worden verleend tot de locatie waar de activiteit plaatsvindt.

 

Het volledige besluit treft u aan als externe bijlage bij deze bekendmaking.

 

Arnhem, 11 mei 2020