Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Haaglanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio HaaglandenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 466Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 april 2020/ Kaapseplein

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden;

 

Gelet op het bij hem, van de zijde van de politie Eenheid Den Haag, ingekomen advies d.d. 25 april 2020;

 

Overwegende,

 • -

  dat het op grond van artikel 2.2 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 april 2020 (hierna: de Noodverordening) verboden is zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

 • -

  dat in artikel 2.5 van de Noodverordening is bepaald dat het verboden is zich te bevinden in door de plaatsvervangend voorzitter aangewezen gebieden en locaties;

 • -

  dat dergelijke gebieden en locaties kunnen worden aangewezen indien op deze gebieden of locaties het verbod van artikel 2.2 niet of in onvoldoende mate in acht wordt genomen of dreigt te worden genomen;

 • -

  dat uit de politie-informatie blijkt dat het Kaapseplein te Den Haag een aanzuigende werking heeft op meerderjarige personen die naar het plein komen. De toestroom is zo groot, dat het onmogelijk is om de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar in acht te nemen. Bovendien wordt de functie van het plein als speelplaats voor kinderen ernstig beperkt.

 • -

  dat er daarom ernstige vrees bestaat of dreigt te ontstaan voor de volksgezondheid in de gemeente Den Haag;

 • -

  dat het daarom noodzakelijk is om, zolang de coronamaatregelen gelden, het Kaapseplein af te sluiten;

 • -

  dat dit verbod echter niet geldt voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij mogen onder begeleiding van een ouder/voogd wel het Kaapseplein betreden, mits de groep niet te groot wordt en de ouders/voogden te allen tijde een afstand van 1,5 van elkaar en de kinderen houden.

 

B E S L U I T :

 

 • I.

  De volgende locatie op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 april 2020 af te sluiten:

  • -

   Het Kaapseplein te Den Haag, zoals weergegeven op bijgevoegde en bij dit besluit behorende kaart. Het verbod geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij mogen onder begeleiding van een ouder/voogd wel het Kaapseplein betreden, mits de groep niet te groot wordt en de ouders/voogden te allen tijde een afstand van 1,5 van elkaar en de kinderen houden.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treedt.

Den Haag, 1 mei 2020.

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden

J.W. Remkes

Bijlage: Aanwijzing Kaapseplein