Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 330Overige besluiten van algemene strekkingBesluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

 

Overwegende,

 

 • -

  dat de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 1 april 2020 de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020' heeft vastgesteld en bekendgemaakt;

 • -

  dat het organiseren van week- en dagmarkten verboden is op grond van artikel 2.1. van de noodverordening;

 • -

  dat het wenselijk is om week- en dagmarkten zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g Gemeentewet in aangepaste vorm door te laten gaan aangezien deze, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte;

 • -

  dat artikel 3.1 van de noodverordening de bevoegdheid geeft om een vrijstelling of ontheffing te verlenen van de in deze verordening genoemde verboden;

   

Gelet op:

 

artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Dat de week- en dagmarkten in aangepaste vorm door kunnen gaan;

 • 2.

  Dat er alleen voedselproducten mogen worden aangeboden die in de primaire levensbehoefte voorzien;

 • 3.

  Dat hierbij moet worden voorkomen dat er (grote) groepen mensen tegelijk op de markt zijn;

 • 4.

  Dat de kramen zodanig moeten worden geplaatst dat voldoende afstand tussen publiek in acht genomen kan worden.

 • 5.

  Dat er geen non-food kramen aanwezig mogen zijn tijdens de markt;

 • 6.

  Dat er geen tafels en stoelen aanwezig mogen zijn met als doel ter plaatse te consumeren;

 • 7.

  Dat dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio (www.vrmwb.nl) en onmiddellijk na de bekendmaking in werking treedt;

 • 8.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020.

   

Aldus besloten op 1 april 2020 te Tilburg,

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

drs. Th.L.N. Weterings