Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio IJsselland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio IJssellandBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 311Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening covid-19 Veiligheidsregio IJsselland

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

 

Overwegende, dat op 27 maart 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 27 maart 2020' is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

Overwegende, dat artikel 4.2, aanhef en onder b en c, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 27 maart 2020 aan de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland de bevoegdheid toekent buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders aan te wijzen die aanwijzingen ter handhaving van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland kunnen geven, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk nagekomen dienen te worden;

 

Overwegende, dat het wenselijk is meerdere buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders aan te wijzen, teneinde de naleving van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 27 maart 2020 verder te bevorderen;

 

Gelet op hoofdstuk 2 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 27 maart 2020 inhoudende maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus,

 

BESLUIT

 

 • I.

  Aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaren in de zin van artikel 4.2, aanhef en onder b en als toezichthouders in de zin artikel 4.2, aanhef en onder c, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 27 maart 2020, die bevoegd zijn aanwijzingen te geven die nodig zijn ter handhaving van de noodverordening:

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Dalfsen, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar bij het team toezicht en handhaving;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Deventer, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar bij het team toezicht en Handhaving;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Hardenberg, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar en de ambtenaren werkzaam in de functie van bouw- en woningtoezichthouder bij het team boa handhaving;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Kampen, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Ommen, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar en de ambtenaren werkzaam in de functie van toezichthouder;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Olst-Wijhe, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Raalte, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar en de ambtenaren werkzaam in de functie van ‘medewerker handhaving I’, ‘medewerker handhaving II’, ‘medewerker beleidsuitvoering I’ en ‘medewerker beleidsuitvoering II’ bij het domein ruimte;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Staphorst, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Steenwijkerland, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar en de ambtenaren in de functie van toezichthouder bij het team openbare ruimte;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Zwartewaterland, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Zwolle, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar en de ambtenaren werkzaam in de functie van toezichthouder bij de afdeling Fysieke Leefomgeving.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio IJsselland.

Zwolle 27 maart 2020.

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders