Blad gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Spaarnwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Recreatieschap SpaarnwoudeBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 895Overige overheidsinformatieBekendmaking conceptvisie Spaarnwoude Park 2040

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude maakt bekend dat het in zijn vergadering van 17 oktober 2019 de conceptvisie Spaarnwoude Park heeft vrijgegeven voor zienswijzen.

 

Inhoud

De conceptvisie Spaarnwoude Park kent een viertal ontwikkellijnen:

 • 1.

  Variatie in natuur en landschap

 • 2.

  Historie als drager voor ontwikkeling

 • 3.

  Ruimte voor nieuwe initiatieven, vooral in kerngebieden

 • 4.

  Verbeteren van bereikbaarheid en verbindingen stad met land

 

Inzage

U kunt de visie digitaal raadplegen op:

 

Zienswijze

Het is mogelijk een zienswijze in te dienen via www.spaarnwoude.nl/visie

Spaarnwoude, 26 november 2019

Namens het algemeen bestuur

Voorzitter J. van der Hoek