Blad gemeenschappelijke regeling van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bedrijfsvoeringsorganisatie West BetuweBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 536Overige besluiten van algemene strekkingKadernota Inkoop en Aanbesteden BWB 2019-2023, Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Voorstel om:

 • 1.

  Het gemeenschappelijke inkoopkader BWB: "Kadernota Inkoop en Aanbesteden BWB 2019- 2023" vast te stellen.

 

Korte samenvatting:

In de afgelopen periode is door de gemeenten Tiel, Culemborg, West Betuwe en BWB gezamenlijkgewerkt aan het opstellen van een gemeenschappelijk inkoopkader voor BWB-taken. In ditgemeenschappelijk inkoopkader beschrijven we welke uitgangspunten we hanteren bij inkoop enaanbestedingstrajecten uitgevoerd door BWB namens de partners (de aan BWB toevertrouwdebedrijfsvoeringstaken). De voornaamste doelen van de kadernota inkoop en aanbesteden BWB zijn:

 • 1.

  Bijdrage leveren aan het verwezenlijken van bestuurlijke en maatschappelijke uitgangspuntenvan onze partners.

 • 2.

  Rechtmatig en doelmatig in te kopen, zodat gemeenschapsgelden op controleerbare enverantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

 • 3.

  Een integere, zakelijke, efficiënte en professionele inkoper en opdrachtgever te zijn;

 • 4.

  Tegen een zo optimaal mogelijke integrale kostenkwaliteitverhouding in te kopen.

 

Besluit Bestuur BWB d.d. 21 februari 2019: conform voorstel besloten

 

G. van rootheest,

Voorzitter

 

N. Duursema,

secretaris