Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regio Gooi en VechtstreekBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 462Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Hilversum

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de ontwerp aanwijzingsbesluiten met de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Hilversum.

 

Het betreft de ontwerp aanwijzingsbesluiten met het kenmerk:

 

  • OVC2019-01-HS034alt1-19.0010619 (Vaartweg)

  • OVC2019-01-HS042alt1-19.0010619 (Neuweg)

  • OVC2019-01-HS053alt1-19.0010619 (Veerstraat)

  • OVC2019-01-HS071alt1-19.0010619 (Kleine Drift) 

     

De ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. Het beleid is in te zien via de link:

 

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen

 

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2017-283.html

 

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

 

De ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn per brief verstuurd aan de betreffende bewoners.

 

Zienswijze

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen met verwijzing naar het briefkenmerk. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, de locatiecode waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten en uw eventuele alternatief, ons (brief)kenmerk, de datum dagtekening en uw handtekening. U kunt uw zienswijze sturen naar: GAD Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

 

Inzage

De aanwijzingsbesluiten, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor het adres en de openingstijden. Actuele achtergrondinformatie is te vinden op internet www.gad.nl/mijn-gemeente/hilversum

 

 

Bussum, 10 mei 2019,

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter