Blad gemeenschappelijke regeling van Avres

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AvresBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 389Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken Beleidsregel verlaging norm schoolverlaters Avres 2016

 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avres

 

Besluit

In te trekken : Intrekken Beleidsregel verlaging norm schoolverlaters Avres 2016

 

 

 

 

Aldus besloten te Gorinchem op 21-12-2017,

 

 

 

Het Dagelijks Bestuur van Avres,

 

Voorzitter, Secretaris,

Dhr. A. Bruggeman, Mevr. S.N. Spanjaard,