Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1268Plannen | overigBekendmaking Veiligheidsregio Utrecht van ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s, inrichting BASF De Meern betreffende de locatie Strijkviertel 61 De Meern

 

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, voornemens is het herziene rampbestrijdingsplan voor BASF, Strijkviertel 61, de Meern vast te stellen.

Het rampbestrijdingsplan is herzien op grond van artikel 6.1.7 Besluit veiligheidsregio’s wat voorschrijft dat een rampbestrijdingsplan ten minste éénmaal per drie jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Er is geen sprake van nieuwe risico’s of ontwikkelingen.

Doel en reikwijdte

In het rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario’s wordt in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop beschreven.

Terinzagelegging

Alvorens het herziene plan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal het plan in ontwerp, conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, vanaf 22 oktober 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging een zienswijze naar voren brengen.

Het plan ligt ter inzage op de volgende locaties:

• Wijkbureau Leidsche Rijn / Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, telefoon 030-286 00 00; e-mail leidscherijn@utrecht.nl of vleutendemeern@utrecht.nl

• Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1, Utrecht, telefoon 14 030 of 030 286 00 00; internet: www.utrecht.nl/contact/

• Veiligheidsregio Utrecht, Belcampostraat 10, Utrecht (receptie)

Deze locaties zijn dagelijks op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur

Daarnaast is het ontwerp van het plan beschikbaar via www.officielebekendmakingen.nl en www.vru.nl.

Zienswijzen

Zienswijzen kunnen tot 3 december 2018 kenbaar gemaakt worden bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Na afloop van deze periode zal het dagelijks bestuur, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen, het rampbestrijdingsplan definitief vaststellen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden naar:

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, ter attentie van de heer W. Snoei, Postbus 3154, 3502 GD Utrecht. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer W. Snoei, telefoon 088 – 878 4042, e-mail w.snoei@vru.nl.