Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 631Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering van 12 oktober 2017 besloten:

 

  • 1.

    Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire (kenmerk U201700464) per 1 januari 2017 en per 1 oktober 2017 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 1 bij dit voorstel.

  • 2.

    Om de technische wijzigingen behorende bij de ‘Vergoedingsregeling neventaken vakbekwaamheid’ met terugwerkende kracht tot 1 juli 2017 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 2 bij dit voorstel.

  • 3.

    Om per 1 november 2017 de wijzigingen betreffende ‘tijd- en plaats onafhankelijk werken’ op te nemen in de werktijdenregeling bij het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 3 bij dit voorstel.

 

Tilburg, 12 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur,

de plaatsvervangend voorzitter P. Depla

de secretaris T. van Lieshout