Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 366Overige overheidsinformatieTijdelijke vervangingsregeling Algemeen Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

 

Gelet op artikel 6 van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016;

 

B E S L U I T :

 

In verband met een tijdelijke afwezigheid de volgende regeling vast te stellen:

 

Tijdelijke vervangingsregeling Algemeen Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

 

Artikel 1 Vervanging Algemeen Directeur

 

  • 1.

    De regionaal commandant brandweer dhr. D. Kransen aan te wijzen als directe plaatsvervanger van de Algemeen Directeur voor de periode van 6 juli tot en met 23 juli 2017.

  • 2.

    De plaatsvervangende regionaal commandant brandweer dhr. G.J. Verhoeven aan te wijzen als de directe plaatsvervanger van de Algemeen Directeur voor de periode van 23 juli tot en met 30 juli 2017.

 

Artikel 2 Bevoegdheden

 

Degene die op grond van artikel 1 de Algemeen Directeur vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

 

Aldus besloten op 29 juni 2017,

  

M.T.C. van Lieshout

Algemeen Directeur