Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regio Gooi en VechtstreekBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 355Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp-Aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorzieningen in Huizen, Blaricum en Laren

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de ontwerp-aanwijzingsbesluiten met de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk restafval in Blaricum (BL), Huizen (HZ) en Laren (LR).

 

Het betreft de ontwerp-aanwijzingsbesluiten met het kenmerk OVC2017-1a-locatiecode-17.0006908 voor de volgende locatiecodes:

 

HZ001 (Naardingerland / Korenwolf),

HZ002 (De Regentesse / Bovenmaatweg),

HZ003 (Oostermeent Zuid),

HZ005 (Monnickskamp / Oostermeent Noord) ,

HZ006 (Monnickskamp / Marter),

HZ007 (Betuining),

HZ008 (Betuining / Loswal),

HZ009 (Damwand / Oostkade),

HZ010 (Maasland / Aristoteleslaan),

HZ011 (Rijnland),

HZ012 (Bovenmaatweg),

HZ013 (Schieland / Delfland),

HZ014 (Schieland / Salland),

HZ015 (Bovenmaatweg / Waterland),

HZ016 (Damwand),

HZ017 (Bovenmaatweg / Enkhuizerzand),

HZ019 (Bovenmaatweg / Middelgronden),

HZ020 (Draaikom / Damwand),

HZ021 (Jan van Brakelstraat/Trompstraat),

HZ022 (Keucheniusstraat / Tuinstraat),

HZ024 (De Savorin Lohmanlaan / Brede Englaan),

HZ025 (Ambonlaan / Studiostraat),

HZ028 (Vooronder),

HZ029 (Loefzij / Ra),

HZ032 (Brasem / binnen p-veld),

HZ033 (Melkweg / Valkenaarstraat),

HZ035 (E. Ludenstraat / Gooilandweg),

HZ036 (Huizermaatweg / A),

HZ037 (Huizermaatweg / E),

HZ038 (Gooiers Erf / Graaf Floris),

HZ041 (Bovenmaatweg / Amstenrade),

HZ042 (Eeshof / Slotplaats),

HZ043 (Radboud),

HZ044 (Goethehof / Kierkegaardhof),

HZ045 (Kierkegaardhof),

HZ047 (Driftweg / Grenspad),

HZ049 (Baanbergeweg / Warandabergstraat),

HZ050 (Zomerkade / B),

HZ051 (Zomerkade / D),

HZ052 (Gouw / Eem),

HZ053 (Golfstroom / Falklandstroom),

HZ054 (Ambachtsweg / Kaap Hoornstroom),

HZ056 (IJsbaankade / Scheepswerf),

HZ057 (IJsbaankade / IJsselmeerstraat) ,

HZ059 (Westkade / Strekdam C),

HZ060 (Abbert / Wadden),

HZ061 (Wadden / Spaanderbank),

HZ062 (Middelgronden/ Kornwerd),

HZ063 (Huizermaatweg / Media Centrum),

HZ069 (Plaveenseweg / Koningin Wilhelminastraat),

HZ070 (Labradorstroom),

HZ071 (Westkade / Griend),

HZ072 (Bovenmaatweg / Oostermeent Zuid),

HZ074 (Zadelrob / Monnickskamp),

HZ075 (Hunze / Delta),

HZ077 (Zeelt),

HZ078 (Aristoteleslaan / Gooimeerpromenade) ,

HZ079 (Mark / Eem),

HZ080 (Donge / Donge / Donge),

HZ082 (Alblas / Delta),

HZ083 (Gems / Lama),

HZ084 (Bever / Gems),

HZ085 (Impala / Fauna),

HZ086 (Graaf Floris),

HZ088 (Westkade / Zomerkade),

HZ089 (Zuidwal / Parkeerplaats),

HZ090 (Westkade / B),

HZ091 (Bloesem / Kruin),

HZ093 (Loswal / Betuining),

HZ094 (Droogdok / Draaikom),

HZ096 (Goethehof / Confuciushof),

HZ098 (Ambonlaan / Borneolaan),

HZ099 (Huizermaatweg / C),

HZ100 (Huizermaatweg / D),

HZ101 (Huizermaatweg / F),

HZ102 (Bever / Naardingerland),

HZ103 (Hoofdweg / Hagedis),

HZ113 (Zomerkade / C),

LR004 (De Veenen),

LR005 (Spinnenwiel),

LR006 (Groene Gerritsweg / Torenlaan),

LR007 (Ferry Oversteegenhof),

LR008 (Jean Landrehof),

LR009 (Brink / Nieuweweg),

LR011 (Zevenend /Babiersweg),

LR012 (Dokter Holtmanweg), en

LR014 (Langerak / Akkerhof).

 

Het betreft tevens de ontwerp-aanwijzingsbesluiten met het kenmerk OVC2017-01-locatiecode-17.0006513 voor de volgende locatiecodes:

 

BL001 (Plataanplein),

BL002 (Erfgooiersdreef / Laantje van Israels),

BL003 (Erfgooiersdreef / Mondriaanlaan),

BL005 (Wetering / Snoek),

BL006 (Wetering / Levensboom),

BL007 (Uilebord / Hallehuis),

BL008 (‘t Schaar),

BL009 (Kerklaan / Kloosterhof),

BL011 (Gooise Dreef / Paardenkastanjeplein),

BL012 (Viersloot),

BL013 (‘t Schaar),

BL014 (‘t Schaar),

HZ018 (Bovenmaatweg / Droogdok),

HZ023 (Oranje Weeshuisstraat / Hulweg),

HZ030 (Kostmand / Schokker),

HZ087 (Zomerkade / A),

HZ092 (Westkade / E),

LR010 (Schoutenbosje / ondergrondse p-garage),

LR013 (Jagerspad / Carry van Bruggenhof),

LR016 (Naarderstraat / Cornelis Bakkerlaan) en

LR019 (Zevenend / Vreedenburgh).

 

De ontwerp-aanwijzingsbesluiten zijn aan de linkerkant van deze pagina als PDF-bestand te downloaden.

 

De bijhorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2017-283.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dafvalstoffenverordening%2bgooi%26zkd%3dInDDe bijhorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2017-283.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dafvalstoffenverordening%2bgooi%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

 

Met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet Bestuursrecht (de openbare uniforme voorbereidingsprocedure) kunnen belanghebbenden tot zes weken na de ter inzagelegging hun zienswijzen indienen. De ontwerp-aanwijzingsbesluiten zijn per brief verstuurd aan de betreffende bewoners. Na afloop van de zienswijze procedure worden de definitieve locaties vastgesteld en in een aanwijzingsbesluit vastgelegd. Deze worden wederom per brief aan de betreffende bewoners verstuurd, gepubliceerd en bekend gemaakt.

 

Zienswijze

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen onder verwijzing naar het kenmerk van het ontwerp-aanwijzingsbesluit (Voorbeeld: OVC2017-01-BL001-17.0006513). Dat kan per post naar: Regio Gooi en Vechtstreek, t.a.v. GAD, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

 

Inzage

De aanwijzingsbesluiten en het beleid zijn in te zien of te printen bij: de GAD, het gemeentehuis van Huizen of de BEL Combinatie (zie www.gad.nl , www.huizen.nl, www.blaricum.nl of www.laren.nl voor de adressen en de openingstijden.

 

Bussum, 4 juli 2017,

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter