Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 533Overige overheidsinformatieWijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in zijn vergadering van 20 oktober 2016 besloten:

 

 • 1.

  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire van 31 mei 2016 (kenmerk U201600848 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 1 bij dit voorstel.

 • 2.

  Om de nieuwe integrale toelichtingen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 2 dit voorstel.

 • 3.

  Om de integrale CAR-UWO teksten, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant onder intrekking van de oude artikelen overeenkomstig de bijlage 3 bij dit voorstel.

 • 4.

  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 14 juli april 2016 (ECWGO/U201502099) met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 4 bij dit voorstel.

 • 5.

  Om ingevolge de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 14 juli april 2016 (ECWGO/U201502099) artikel 3:0:0:5 RAVMWB, ‘Regeling vergoedingen brandweerpersoneel in de 24-uursdienst en personeel in roosterdienst GMK’, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 over te hevelen naar Hoofdstuk 20 van het RAVMWB en tevens om te nummeren naar art. 20:2:0:1. RAVMWB. 

 

Tilburg, 20 oktober 2016

Namens het Dagelijks Bestuur,

algemeen directeur

N. van Mourik