Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio FryslânBlad gemeenschappelijke regeling 2015, 336Overige besluiten van algemene strekking
INKOOPVOORWAARDEN VRF
 
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;
 
overwegende, dat het in het belang van het voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving noodzakelijk wordt geacht de inkoopvoorwaarden te herijken;
gelet op het bepaalde in de Aanbestedingswet 2012;
B E S L U I T :
 
  • 1.
    De Algemene Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Fryslân, zoals vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2013, per 1 november 2015 in te trekken.
  • 2.
    Per 1 november 2015 de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden dd. 26 maart 2014 met de onderliggende voorwaarden Diensten (ARVODI) en IT (ARBIT) van toepassing te verklaren.
  • 3.
    Per 1 november 2015 tevens van toepassing te verklaren het Aanbestedingsreglement Werken 2012, gepubliceerd op 15 februari 2013 in de Staatscourant (Jaargang 2013, nr. 3075).
 
Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 15 oktober 2015.
 
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
de voorzitter, de heer F.J.M. Crone
de secretaris, de heer W.K. Kleinhuis