Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 208

Gepubliceerd op 17 juli 2015 09:00Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015
Het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,
Gelet op
- afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 1a lid 1 sub d en hoofdstuk III van de Wet openbaarheid bestuur;
- artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;
 
Besluit vast te stellen:
het Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 201 5.
 
Artikel 1: Begripsbepaling
Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland is van toepassing op dit besluit.
Artikel 2: Wob-verzoeken
Het beslissen inzake aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur gericht aan het algemeen bestuur geschiedt door het dagelijks bestuur.
Artikel 3: Mandaat en ondermandaat
 • 1.
  Het dagelijks bestuur kan de in artikel 2 genoemde aan hem gedelegeerde bevoegdheid in mandaat opdragen aan de directeur.
 • 2.
  De directeur kan de in artikel 2 genoemde aan hem gemandateerde bevoegdheid in ondermandaat opdragen aan het overig personeel, werkzaam bij de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.
 • 3.
  Een mandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 4: Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015.
Artikel 5: Bekendmaking en inwerkingtreding
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.
 • 2.
  Op die datum wordt het Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2013 ingetrokken.
 
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van RUD Zeeland op 29 juni 2015 .
De voorzitter ,
A.van der Maas
 
De secretaris,
ing. A. van Leeuwen MPA

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl