Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 207

Gepubliceerd op 17 juli 2015 09:00Instructie ondermandaat directeur RUD Zeeland 2015
 
De directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,
Gelet op
-artikel 2 lid 2 van het Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2014;
Besluit
vast te stellen:
de Instructie ondermandaat directeur 201 5.
Artikel 1:Reikwijdte
Het ondermandaat voor procedurele brieven die niet van besluitvormende aard zijn en geen rechtsgevolgen hebben, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, wordt opgedragen aan de in de bijlage behorende bij dit besluit genoemde medewerker van de RUD Zeeland.
Artikel 2: Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.
Artikel 3: Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Instructie ondermandaat directeur RUD Zeeland 2015.
 
Aldus vastgesteld op 15 juli 2015.
De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Dhr. ing. A. van Leeuwen MPA
 
 
 

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl