Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2006 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20062007-153-155".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29978
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 155
Identifier h-ek-20062007-153-155
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 153-155
Pskey HAN8058A09
Publicatiedatum 2006-11-24
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 4
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 153
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (29978)
Vergaderjaar 2006-2007