Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 34437 nr. 1

Gepubliceerd op 30 maart 2016 12:56

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen34 437 Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2015

Hierbij brengt de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (hierna: de commissie) verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Een dier is geen ding» houdende het voorstel om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen c.q. de bestaande strafmaat ook daadwerkelijk op te leggen. (hierna: het burgerinitiatief).

Op 25 november 2014 hebben de initiatiefnemers een burgerinitiatief ingediend met het voorstel aan de Tweede Kamer om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen c.q. de bestaande strafmaat ook daadwerkelijk op te leggen1.

Op 26 maart 2015 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 34 028, nr. 16) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

In de procedurevergadering van 15 april 2015 heeft de commissie besloten om de Minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer een reactie te doen toekomen op het burgerinitiatief en na ontvangst van de reactie van de Minister een rondetafelgesprek te organiseren.

Conform het bovengenoemde besluit van de Kamer stelt de commissie voor Veiligheid en Justitie voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl