Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 33000-VI nr. 87

Gepubliceerd op 15 februari 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2012

Bij brief van 7 februari jongstleden heeft u mij het verzoek van het lid Van Gent uit het ordedebat van die dag overgebracht. Mevrouw Van Gent heeft in dit debat, mede namens de heer Dibi, gevraagd om een brief van het kabinet over het bericht «Bisdom zet Maastrichtse pastoor op non-actief», dat op 3 februari op nu.nl stond.

Ik ben bekend met dit bericht. Het bericht meldt dat een pastoor uit Maastricht hangende een onderzoek door het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, door het bisdom Roermond op non-actief is gesteld, in verband met klachten wegens seksueel misbruik die tegen hem zijn ingediend.

In reactie hierop wijs ik u op mijn brief van 9 februari (Kamerstuk 33 000 VI, nr. 81), waarin ik aandacht heb besteed aan het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat. Gelet hierop onthoud ik mij van een oordeel over deze zaak, waarvan ik overigens ook niet alle feiten ken.

Ik heb het Openbaar Ministerie gevraagd naar de strafrechtelijke aspecten van deze zaak. Het Openbaar Ministerie heeft mij gemeld dat de politie in deze zaak een zogeheten informatief gesprek met vertegenwoordigers van slachtoffers heeft gehad. Dit in het kader van de procedure zoals beschreven in de Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik. Tot dusverre heeft dit niet geleid tot een aangifte.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl