Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2008-2009
Kamerstuk 31371 nr. 119

Gepubliceerd op 24 februari 2009

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier31 371
Kredietcrisis

nr. 119
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2009

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2008 om nadere informatie over de benutting van de bijzondere wtv-regeling, heb ik toegezegd de Kamer wekelijks te zullen informeren.

Tussenstand

Hierbij doe ik u de nieuwe stand van zaken toekomen, waaruit blijkt dat er tot en met 13 februari 2009 461 aanvragen voor ontheffing zijn toegewezen, voor bij elkaar 492 952 uur. Zichtbaar is dat het aantal nieuwe wtv-aanvragen inmiddels aantrekt. In de bijlage bij deze brief treft u een overzicht aan naar economische sector en grootteklasse van het totale aantal bedrijven dat een toewijzing of afwijzing van hun aanvraag hebben ontvangen (tabellen 1 en 2). In tabel 3 treft u een nadere uitsplitsing naar grootteklasse voor wat betreft ondernemingen tot 100 werknemers. Daarnaast wordt in deze wekelijkse brief voortaan de stand van zaken gegeven van de verlengingsaanvragen. Hieruit blijkt dat er 71 verlengingsaanvragen voor circa 199 000 uur zijn toegewezen. Hierbij zij opgemerkt dat het aantal toegewezen uren van de verlengingsaanvragen niet meetelt voor het maximum van 760 000 uur.

Uit het overzicht blijkt tevens dat er 144 aanvragen zijn afgewezen. De reden om een aanvraag voor ontheffing af te wijzen is er voor een deel van de gevallen (36 van de 144) in gelegen dat niet aan het omzetcriterium wordt voldaan. Voorts voldoet in een aantal gevallen (36 van de 144) de accountantverklaring niet aan de vereisten nu deze verklaring onder voorbehoud is afgegeven.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

BIJLAGE

Tabel 1 OVERZICHT TOE- EN AFWIJZINGEN NAAR ECONOMISCHE SECTOR

 Toe- en afwijzingenTotaal
Economische sectortoewijzingenafwijzingen 
landbouw303
delfstoffen011
voedingsmiddelen101
textiel505
leer en lederwaren314
houtindustrie527
papierindustrie213
chemie21526
rubber en kunsstof16319
glas, aardewerk, etc123
metaal primaire vorm21324
metaalproducten721284
machines en apparaten371047
overige elektrische machines437
audio en video-apparatuur404
medische apparaten729
auto-s en aanhangers15419
transportmiddelen314
meubelindustrie en overige industrie6410
recycling314
energie101
bouw151025
reparatie auto motorfietsen benzine11415
groothandel502070
detailhandel325
horeca en catering202
vervoer over land12618
vervoer over water011
vervoer door de lucht101
dienstverlening voor vervoer8412
financiele instellingen11617
overig financieel10313
verhuur/handel in onroerend goed611677
verhuur transportmiddelen101
computerservice en informatietechnologie224
speur en ontwikkelingswerk101
overige zakelijke dienstverlening401454
gezondheidszorg011
milieudienstverlening101
cultuur, sport en recreatie202
Totaal461144605

Tabel 2 OVERZICHT TOE- EN AFWIJZINGEN NAAR GROOTTEKLASSE

grootteklasse Toe- en afwijzingenTotaal
 toewijzingenafwijzingen 
tot 100 wns389135524
100–250 wns48553
250–500 wns12315
500–1 000 wns617
1 000–2 500 wns303
2 500 en meer wns303
totaal461144605

Tabel 3 OVERZICHT TOE- EN AFWIJZINGEN NAAR GROOTTEKLASSE KLEINE BEDRIJVEN (TOT 100 WNS)

Grootteklasse kleine bedrijven Toe- en afwijzingenTotaal
 toewijzingenafwijzingen 
tot 5 wns10553158
5–10 wns732699
10–20 wns8619105
20–35 wns441862
35–50 wns27936
50–75 wns39948
75–100 wns15116
Totaal389135524

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl