Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 30597 nr. 138

Gepubliceerd op 26 maart 2010
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier30 597
Toekomst AWBZ

nr. 138
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 maart 2010

Zoals toegezegd aan uw Kamer, zou uiterlijk 1 april 2010 een besluit worden genomen over een uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars vanaf 20121. Het kabinet heeft indertijd in haar reactie op het SER-advies van 18 april 2008 aangegeven in te zetten op de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars maar een definitief besluit hierover pas te nemen als een aantal randvoorwaarden is ingevuld2. De zorgverzekeraars zullen dan de in de huidige AWBZ al geregelde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de AWBZ zelf op zich nemen en niet meer een groot deel van de uitvoering aan de zorgkantoren overdragen. Zorgverzekeraars hebben eerder aangegeven per 1 januari 2012 de AWBZ voor eigen verzekerden te willen uitvoeren. In de brief van 21 december 2009 is ingegaan op de stand van zaken bij de voorbereiding van de besluitvorming3.

Afgelopen tijd is door partijen veel geïnvesteerd in de invulling van de randvoorwaarden. Gezien de huidige demissionaire status van het kabinet en de binnen afzienbare termijn af te ronden heroverwegingen, ligt het echter niet in de rede nu definitief te beslissen over een uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars. Wel wil ik de komende periode gebruiken om de besluitvorming terzake verder voor te bereiden, opdat een nieuw kabinet na de zomer van 2010 hierover een beslissing kan nemen, mede in het licht van eventuele andere beleidsvoornemens over de AWBZ.

Ik wil in deze demissionaire periode samen met ZN, VNG, cliëntenorganisaties en koepelorganisaties van zorgaanbieders verder verkennen op welke wijze door zorgverzekeraars goede invulling kan worden gegeven aan de service en informatievoorziening aan cliënten, zorginkoop en moderne administratieve organisatie, opdat cliënten meer zeggenschap krijgen en een hogere kwaliteit van zorg wordt bereikt.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Kamerstukken II, 2009–2010, 30 597, nr. 109.

XNoot
2

Kamerstukken II, 2007–2008, 30 597, nr. 15 en 2008–2009, 30 597, nr. 73.

XNoot
3

Kamerstukken II, 2009–2010, 30 597, nr. 128.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl