Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 29628 nr. 289

Gepubliceerd op 17 januari 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 628 Politie

Nr. 289 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2012

Met deze brief informeer ik u over mijn oordeel over de begrotingen van de regionale politiekorpsen voor 2012. De beoordeling van de begrotingen behoort elk jaar vóór aanvang van het begrotingsjaar plaats te vinden op grond van de Politiewet en de Gemeentewet.

De begrotingen zijn deze keer ook getoetst aan de Transitieafspraken van 22 februari 2011 die ik ten behoeve van de transitie naar een Nationale Politie met het Korpsbeheerdersberaad en de voorzitter van het College van Procureurs-generaal heb gemaakt.

De ingediende begrotingen kennen mede als gevolg van de intensiveringen in het budget voor de politie geen meerjarige tekorten. Derhalve heb ik alle korpsen onder repressief toezicht gesteld en zijn er geen korpsen die onder preventief toezicht komen.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl