Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 21501-07 nr. 738

Gepubliceerd op 8 juni 2010

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 738 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2010

Hierbij zend ik u ter informatie de brief m.b.t. effectieve actie in het kader van de buitensporigtekortprocedure toe, zoals 2 juni naar Eurocommissaris Rehn (Economische en Monetaire Zaken) is verzonden1.

Voor 2 juni 2010 moet Nederland effectieve actie nemen in het kader van de buitensporigtekortprocedure. Dit houdt o.a. in dat de begrotingsplannen voor 2010 moeten worden uitgevoerd conform de Miljoenennota 2010 en dat het kabinet informatie moet verschaffen inzake de strategie om het tekort in 2013 weer onder de 3%-grens te brengen.

Aangezien de ontwikkeling van het saldo in 2010 zoals gemeld in de Voorjaarsnota (6.6%) slechter is dan gemeld in de Miljoenennota 2010 (6,3%) heb ik ervoor gekozen deze ontwikkeling middels een begeleidende brief toe te lichten en tevens in te gaan op relevante ontwikkelingen en geboekte resultaten na indiening van het Stabiliteitsprogramma eind januari 2010.

Kernboodschap van de brief is dat de verdere verslechtering in 2010 volledig is te verklaren vanuit incidentele tegenvallers die niet doorwerken in latere jaren, waardoor het CPB MLT saldopad van kracht blijft en derhalve kan worden beschouwd als uitgangspunt voor verdere consolidatiemaatregelen die nog zullen worden genomen door het nieuwe kabinet. De conclusie is dan ook dat ons commitment ten aanzien van het voldoen aan de deadline van 2013 onverminderd van kracht blijft.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl