Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20091414

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1414

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over behandeling van aangifte tegen secretaris-generaal. (Ingezonden 28 januari 2009)

1

Kent u het bericht «OM behandelt ook 3e Demmink-aangifte niet»?1

2

Is de aangever, M.Y. na zijn aangifte bezocht door Nederlandse ambtenaren?

3

Is daarbij aan de orde gesteld, dat M.Y. zijn aangifte in zou kunnen trekken of is met hem besproken wat de consequenties van zijn aangifte zouden kunnen zijn? Zo ja, wat is daarbij besproken?

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 2 februari 2009)

1

Ja.

2 en 3

Van het beweerdelijke bezoek is mij niets bekend.


XNoot
1

 http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1452/om-behandelt-ook-3e-demmink-aangifte-niet.html