Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2015, 8665Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de regeling van de Minister van Financiën van 24 maart 2015, kenmerk FM 2015/426 M, tot wijziging van bijlage A en bijlage B van de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 171, vierde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage A komt te luiden:

BIJLAGE A. GELIJKGESTELDE DIPLOMA’S

Diploma als bedoeld in artikel 7 Bgfo:

Gelijkwaardige diploma’s, deeldiploma’s en certificaten, behaald voor 1 januari 2014

PEplus-examen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b

Adviseur basis

Wft-Basismodule* of

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Nederlands Recht afstudeerrichting Strafrechtelijk met tenminste het (keuze)vak Capita Verzekeringsrecht afgegeven door de Erasmus Universiteit Rotterdam of

Nederlands Recht afstudeerrichting Bedrijfsjuridisch met tenminste het vak Capita Verzekeringsrecht afgegeven door de Erasmus Universiteit Rotterdam of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

Leergang Persoonlijk Financieel Adviseur afgegeven door de Hogeschool van Amsterdam/Brabant of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Adviseur basis of

Adviseur consumptief krediet of

Adviseur schadeverzekering particulier of

Adviseur vermogen of

Adviseur inkomen of

Adviseur schadeverzekering zakelijk of

Adviseur hypothecair krediet of

Adviseur pensioen

 

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

Doctoraal examen in de Economische Wetenschappen met ten minste het vak Beleggingsleer afgegeven door de Rijksuniversiteit Limburg of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Bedrijfsadministratie differentiatie Bedrijfsadministrateur met tenminste het (keuze)vak Bank- en Verzekeringsleer 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

Doctoraal Examen Bedrijfswetenschappen afstudeerrichting Bedrijfskunde van de financiële sector afgegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Doctoraal Economie met tenminste de (keuze)vakken Computer boekhouden, Financial & Management Accounting, Financiële Rekenkunde, Financiering I en II, Geld- en bankwezen en Economie van de collectieve sector, Inleiding recht en Voortgezet boekhouden afgegeven door de Vrije Universiteit of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Leergang Personal Banking (Friesland Bank) afgegeven door Nibe-SVV of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

 
 

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Commercieel Administratief Medewerker Bankbedrijf afgegeven door ECABO of

Certificaat Pensioenadviseur IBP afgegeven door het Instituut Pensioenadviseur IBP of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur consumptief krediet

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Consumptief Krediet* of

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

Adviseur consumptief krediet of

Adviseur hypothecair krediet

 

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

 
 

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Commercieel Administratief Medewerker Bankbedrijf afgegeven door ECABO of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur zorgverzekering

Wft-Schadeverzekeringen* of

Klantadvisering Zorgverzekeringen afgegeven na 1 januari 2006 door Cito of Wft-Nivo of

Polisbeheer Zorgverzekeringen afgegeven na 1 januari 2006 door Cito of Wft-Nivo of

Aanspraken Zorgverzekeringen afgegeven na 1 januari 2006 door Cito of Wft-Nivo of

Wft-Volmacht Schade* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

Adviseur zorgverzekering

 

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

 
 

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

 
 

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur schadeverzekering particulier

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Schade Particulier* of

Wft-Schadeverzekeringen* of

Wft-Volmacht Schade* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Adviseur schadeverzekering particulier of

Adviseur schadeverzekering zakelijk

 

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

 
 

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Schadeverzekeringen* of

Wft-Volmacht Schade* of

Wft-Schade Bedrijven* en Wft schadeverzekeringen Particulier of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

Adviseur schadeverzekering zakelijk

 

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur vermogen

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Levensverzekeringen* of

Wft-Volmacht Leven* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Levensverzekeringen of

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

Leergang Persoonlijk Financieel Adviseur afgegeven door de Hogeschool van Amsterdam/Brabant inclusief een aan Wft-Leven Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Doctoraal examen in de Economische Wetenschappen met ten minste het vak Beleggingsleer afgegeven door de Rijksuniversiteit Limburg inclusief een aan Wft-Leven Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Adviseur vermogen of

Adviseur hypothecair krediet of

Adviseur pensioen

 

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Leergang Personal Banking (Friesland Bank) afgegeven door Nibe-SVV of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Pensioenadviseur IBP afgegeven door het Instituut Pensioenadviseur IBP inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur inkomen

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Wft-Schadeverzekeringen* of

Wft-Volmacht Schade* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Brand en Wft-Volmacht Transport en Wft-Volmacht Varia of

Individuele inkomensverzekeringen en collectieve inkomensverzekeringen afgegeven na 1 januari 2006 door SEFD of NIBE-SVV of

Verzekeringspraktijk Inkomen Individueel en Verzekeringspraktijk Inkomen Collectief afgegeven na 1 januari 2006 door SEFD of

Acceptant Inkomen Individueel en Acceptant Inkomen Collectief en Schadebehandelaar Inkomen Individueel en Schadebehandelaar Inkomen Collectief afgegeven na 1 januari 2006 door SEFD of Nibe SVV of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

HBO Management, Economie en Recht met de (keuze)vakken Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp of

Doctoraal examen Nederlands Recht richting Privaatrecht met tenminste het vak Verzekeringsrecht afgegeven door de Universiteit van Utrecht of

Adviseur inkomen

 

MBO Sector Economie, afdeling Administratie, Lange Opleiding Commerciële Dienstverlening differentiatie Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door de C.A. Verrijn Stuart-School te Groningen of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, differentiatie Bank- en Verzekeringen afgegeven door het educatief centrum onderdeel van de TRE onderwijsgroep of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf of

MBO College Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, Differentiatie Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringen met tenminste de keuzevakken Bank-en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Midden Brabant of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met tenminste de vakken Persoonlijke en maatschappelijke beroepsvorming/ Bank- en Verzekeringswezen en Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door ROC Utrecht of

Certificaten A-Algemeen, A-Brand, A-Varia en Branche Transport afgegeven door SEA/SEFD of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College of

MBO Sector Economie, Afd. Administratie Lang, opleiding Commerciële Dienstverlening, Uitstroomcertificaten Bank- en Verzekeringen en Bedrijfscommunicatie en Public Relations afgegeven door het West-Friesland College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, unit Economie, afdeling Handel, lange opleiding Commerciële dienstverlening differentiatie Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen afgegeven door het Alfa College of

Middelbaar Beroepsonderwijs, sector economie, afdeling administratie, lange opleiding commerciële dienstverlening, differentiatie commercieel medewerker bank- en verzekeringen met tenminste de vakken Persoonlijke maatschappelijke beroepsvorming/Bank- en verzekeringswezen en Bank en verzekeringswezen, alsmede de vakken Assurantiebemiddeling en Management afgegeven door het Koning Willem I College of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur hypothecair krediet

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

1. Wft-Hypothecair Krediet* of Hypothecair Krediet Algemeen

en

2.Wft-Levensverzekeringen* of

Wft-Volmacht Leven* of

Wft Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Levensverzekeringen of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Pensioenadviseur IBP afgegeven door het Instituut Pensioenadviseur IBP inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

1.Wft-Hypothecair Krediet*

en

2.Wft-Leven Algemeen* of

Wft-Volmacht Levensverzekeringen Algemeen* of

Wft Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Leven Algemeen of

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

Adviseur hypothecair krediet

 

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

Leergang Persoonlijk Financieel Adviseur afgegeven door de Hogeschool van Amsterdam/Brabant inclusief een aan Wft-Hypothecair Krediet Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Doctoraal examen in de Economische Wetenschappen met ten minste het vak Beleggingsleer afgegeven door de Rijksuniversiteit Limburg inclusief een aan Wft-Hypothecair Krediet Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

Leergang Personal Banking (Friesland Bank) afgegeven door Nibe-SVV of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool Eindhoven

 

Adviseur pensioen

Wft-Basismodule*

in combinatie met:

1. Wft-Pensioenverzekeringen*

en

2. Wft-Levensverzekeringen* of

Wft-Volmacht Leven* of

Wft-Volmacht Algemeen en Wft-Volmacht Levensverzekeringen of

Financieel Planner afgegeven door Stichting Certificering FFP of

Leergang Hypothecaire Planning afgegeven door Fontys Hogescholen Financieel Management in samenwerking met Dukers & Baelemans Opleiding en Advies of Elsevier Financiele Educatie/Elsevier Baard of Lindenhaeghe of Nibe-SVV of Reaal College of Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner of

één van de volgende diploma’s behaald voor 1 oktober 2007:

Management, Economie en Recht afstudeerrichting Economisch Juridisch Management met tenminste de vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Fontys Hogescholen te Eindhoven of

MEAO-Certificaat Assurantie afgegeven door het Gemeentelijke Dagavondcollege Noctua te Den Haag inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Financiële Planning afgegeven door Hanze Connect te Groningen of

Leergang Persoonlijk Financieel Adviseur afgegeven door de Hogeschool van Amsterdam/Brabant inclusief een aan Wft-Leven Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

HBO Bedrijfseconomie/Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Hogeschool van Utrecht of

MEAO Bedrijfsadministratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Venray inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Secretariaats studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het MBO-college Oosterborch sector Economie Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Economie-Juridische opleiding afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Doctoraal examen in de Economische Wetenschappen met ten minste het vak Beleggingsleer afgegeven door de Rijksuniversiteit Limburg inclusief een aan Wft-Leven Algemeen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Adviseur pensioen

 

MEAO Vrije studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Schuttersveld College te Enschede inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciele studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door Scholengemeenschap Dr. Titus Brandsma voor Mavo-Meao te Velp inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

(Post) HBO-opleiding Financial Planner afgegeven door IJsselland Transfer/Hogeschool IJsselland of

MEAO Vrije Studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Zadkine College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Assurantiën afgegeven door het Apeldoorns College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

 
 

Financial Private Planner (Fortis/Multimediaal) afgegeven door Elsevier Baard of

MEAO Administratieve studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door de Gemeentelijke school voor MEAO te Arnhem inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Hoger Onderwijs Financiele en Zakelijke Dienstverlening afgegeven door Hogeschool Inholland of

Bedrijfseconomie Bank en Verzekeringswezen met tenminste de vakken Bank- en Verzekeringsleer 1 en 2 afgegeven door Hogeschool van Utrecht of

MEAO Vrije studierichting met vak Assurantie afgegeven door De Leidse School voor MEAO inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Leergang Personal Banking (Friesland Bank) afgegeven door Nibe-SVV of

Commerciële Economie met de vakken Inleiding Bankbedrijf, Assurantie Particulieren en Bedrijven, Financiering Particulieren en Spaar-, beleggings- & vermogensadvisering afgegeven door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden of

MBO sector Economie, Afd. Administratie, Lange opleiding Commerciële Dienstverlening, met de uitstroomcertificaten Commercieel medewerker Bank en Verzekeringen alsmede het (keuze)vak Assurantie afgegeven door Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

MEAO Commerciële studierichting met tenminste het vak Assurantie afgegeven door het Twents MBO College inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat of

Certificaat Pensioenadviseur IBP afgegeven door het Instituut Pensioenadviseur IBP inclusief een aan Wft-Beleggen gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat

 

* Of hieraan op grond van artikel 171 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zoals dat op 31 december 2012 luidde, gelijkgestelde diploma’s

B

Rij 5 en 6 van Bijlage B komen te luiden:

Adviseur schadeverzekering particulier

Module schade particulier: 4a.1 t/m 4a.3, 3a.1, 3a.2, 1a.10, 1d.2, 1d.17, 1d.18, 1f.7, 3b.1, 2e.4, 2e.17, 3c.1 t/m 3c.3, 2f.1, 2f.2, 3d.1 t/m 3d.4, 1h.29, 3e.1 t/m 3e.4

Module basis: 1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Module schade zakelijk: 4a.1 t/m 4a.3, 3a.1, 3a.2, 2c.3, 3b.1, 2d.1, 2d.2, 2e.4, 3c.1 t/m 3c.3, 1c.2, 1c.5, 1c.6, 1e.1, 1e.2, 1e.24, 1i.1, 1i.6, 1i.24, 2f.2, 3d.1 t/m 3d.4, 3e.1 t/m 3e.3

Module schade particulier: 1a.10, 1d.2, 1d.17, 1d.18, 1f.7, 1h.29

Module basis: 1a.6, 1a.8, 1c.23, 1d.7, 1d.9

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

TOELICHTING

In de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft is aan bijlage A het gelijkgestelde diploma uit het 24e advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening toegevoegd. Het betreft het diploma van de opleiding Management, Economie en Recht afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen afgegeven door Hogeschool Eindhoven met tenminste de (keuze)vakken Bankleer 1 en 2 en Verzekeringsleer 1 en 2.

Verder is in tabel A opgenomen welke PEplus-examens tevens leiden tot een diploma als bedoeld in artikel 7 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, zoals gecommuniceerd in de brief over de versoepeling vakbekwaamheid Wft van 29 november 2013 (Kamerstuk 32 545 nr. 16). Voor het PEplus-examen consumptief krediet stond al vermeld in bijlage A dat dit examen niet hoefde te worden afgelegd bij het behalen van het PEplus-examen hypothecair krediet. Een adviseur die in het bezit is van de geldige diploma’s Consumptief Krediet, Hypothecair Krediet en Basis hoeft alleen het PEplus-examen hypothecair krediet af te leggen. Daarmee verkrijgt de adviseur zowel de beroepskwalificatie adviseur Hypothecair Krediet als de beroepskwalificatie adviseur Consumptief Krediet. Deze vrijstelling geldt echter ook voor overige dwarsverbanden tussen beroepskwalificaties omdat relevante onderdelen van onderliggende modules deel uitmaken van andere PEplus-examens. Zo leidt het behalen van het PEplus-examen schade zakelijk tevens tot het diploma en de beroepskwalificatie adviseur Schade Particulier. Dit omdat relevante onderdelen van schade particulier deel uitmaken van het PEplus-examen schade zakelijk. Overeenkomstig leiden de PEplus-examens hypothecair krediet en pensioen tot het diploma en de beroepskwalificatie adviseur Vermogen omdat relevante onderdelen van vermogen deel uitmaken van deze examens. Voor alle PEplus-examens, met uitzondering van het PEplus-examen zorgverzekering, geldt dat deze leiden tot het diploma en de beroepskwalificatie adviseur Basis omdat relevante onderdelen van basis deel uitmaken van deze examens.

In bijlage B is een aantal toetstermen voor de PEplus-examens Adviseur schadeverzekering particulier en Adviseur schadeverzekering zakelijk vervangen omdat deze foutief in de regeling waren opgenomen.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem