Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2010, 18843Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2010, nr. Z/VV-3034207, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2011 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 69, tweede lid van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 8 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

BIJLAGE 8 VAN DE REGELING ZORGVERZEKERING

Bijlage behorend bij artikel 6.3.1 van de Regeling zorgverzekering

Het in artikel 6.3.1, eerste lid, bedoelde verhoudingsgetal voor het jaar 2011, de gemiddelde uitgaven voor zorg in het woonland en de gemiddelde uitgaven voor zorg voor Nederland voor het jaar dat overeenkomt met het jaar waarvoor de kosten in het woonland zijn berekend, zijn in Tabel 8 opgenomen in respectievelijk de kolom Woonlandfactor, de kolom Gemiddelde zorgkosten woonland en de kolom Gemiddelde zorgkosten +Nederland luiden als volgt:

Tabel 8

Land

Berekeningsjaar

Gemiddelde zorgkosten woonland

Gemiddelde zorgkosten Nederland1

Woonlandfactor

België

2007

€ 1.973,10

€ 2.890,21

0,6827

Bosnië-Herzegovina

2007

€ 156,75

€ 2.890,21

0,0542

Bulgarije

2006

€ 130,45

€ 2.874,25

0,0454

Cabo Verde

2007

€ 93,23

€ 2.890,21

0,0323

Cyprus

2006

€ 453,51

€ 2.874,25

0,1578

Denemarken

2006

€ 1.894,10

€ 2.874,25

0,6590

Duitsland

2007

€ 2.112,85

€ 2.890,21

0,7310

Estland

2007

€ 426,08

€ 2.890,21

0,1474

Finland

2005

€ 1.565,76

€ 2.939,58

0,5326

Frankrijk

2007

€ 2.238,90

€ 2.890,21

0,7747

Griekenland

2007

€ 946,53

€ 2.890,21

0,3275

Groot-Brittannië

2007

€ 2.308,01

€ 2.890,21

0,7986

Hongarije

2007

€ 418,63

€ 2.890,21

0,1448

Ierland

2004

€ 2.747,78

€ 2.700,19

1,0176

IJsland

2006

€ 3.113,78

€ 2.874,25

1,0833

Italië

2007

€ 1.750,75

€ 2.890,21

0,6058

Kroatië

2007

€ 479,63

€ 2.890,21

0,1660

Letland

2007

€ 281,51

€ 2.890,21

0,0974

Liechtenstein

2007

€ 2.005,12

€ 2.890,21

0,6938

Litouwen

2007

€ 306,23

€ 2.890,21

0,1060

Luxemburg

2007

€ 2.360,47

€ 2.890,21

0,8167

Macedonië

2007

€ 129,38

€ 2.890,21

0,0448

Malta

2006

€ 588,06

€ 2.874,25

0,2046

Marokko

2002

€ 30,56

€ 2.448,29

0,0125

Montenegro

2002

€ 148,06

€ 2.448,29

0,0605

Noorwegen

2007

€ 4.111,96

€ 2.890,21

1,4227

Oostenrijk

2007

€ 1.906,35

€ 2.890,21

0,6596

Polen

2005

€ 226,07

€ 2.939,58

0,0769

Portugal

2007

€ 935,10

€ 2.890,21

0,3235

Roemenië

2005

€ 128,34

€ 2.939,58

0,0437

Servië

2007

€ 251,37

€ 2.890,21

0,0870

Slovenië

2007

€ 828,59

€ 2.890,21

0,2867

Slowakije

2007

€ 445,55

€ 2.890,21

0,1542

Spanje

2007

€ 1.177,12

€ 2.890,21

0,4073

Tsjechië

2007

€ 621,03

€ 2.890,21

0,2149

Tunesië

2005

€ 61,52

€ 2.939,58

0,0209

Turkije

2005

€ 136,28

€ 2.939,58

0,0464

Zweden

2007

€ 2.364,59

€ 2.890,21

0,8181

Zwitserland

2007

€ 1.486,58

€ 2.890,21

0,5143

XNoot
1

De gemiddelde zorgkosten van Nederland komen telkens overeen met het jaar waarvoor de gemiddelde zorgkosten van het woonland zijn berekend.

Bronvermelding gegevens (voor het genoemde berekeningsjaar):

België

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM. 60/09 – 27 januari 2009

Bosnië-Herzegovina

Informatie Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger – 10 september 2009

Bulgarije

Cijfers national Health and Insurance Fund – 12 oktober 2007

Cabo Verde

Informatie Instituto Nacional de Previdência Social – 18 november 2008

Cyprus

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM. 166/10 – 20 april 2010

Denemarken

Brief Ministry of Health and Prevention – 10 juli 2008

Duitsland

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM. 228/09 – 20 april 2009

Estland

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 234/09 – 7 mei 2009

Finland

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 170/09REV – 20 mei 2009

Frankrijk

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 254/09 – 20 mei 2009

Griekenland

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 143/10 – 9 maart 2010

Groot-Brittannië

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 364/09 – 16 september 2009

Hongarije

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 268/09 – 29 mei 2009

Ierland

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 397/08 – 1 oktober 2008

IJsland

Statistics Iceland (www.statice.is): Health, social affairs and justice, social insurances 2006

Italië

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 445/09 – 27 oktober 2009

Kroatië

Brief Institut Croate d’Assurance Maladie – 17 juni 2008

Letland

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 357/08 – 15 september 2008

Liechtenstein

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 417/08 – 20 oktober 2008

Litouwen

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 390/08 – 26 september 2008

Luxemburg

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 087/09 – 9 februari 2009

Macedonië

Brief Fond Za Zdravestveno Osiguruvanje Na Makedonija, Skopje – 14 mei 2008

Malta

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 106/08 – 28 februari 2008

Marokko

Rapport Royaume de Maroc ‘CNSS’ – 30 december 2005

Montenegro

Embassy of Serbia and Montenegro – Tableau statistique des donnes sur les frais de la protection médicale – 4 december 2003

Noorwegen

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 407/08 – 6 oktober 2008

Oostenrijk

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 516/08 – 2 december 2008

Polen

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 392/08 – 30 september 2008

Portugal

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 444/09 – 21 oktober 2009

Roemenië

National House of Health Insurance – 22 oktober 2007

Servië

Brief Republicki Zavod Za Zdravtsveno Osiguranje, Beograd – 29 januari 2010

Slovenië

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 413/08 – 14 oktober 2008

Slowakije

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 162/10 – 26 februari 2010

Spanje

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 389/08 – 26 september 2008

Tsjechië

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 412/08 – 14 oktober 2008

Tunesië

Caisse Nationale de Securité Sociale – 11 februari 2009

Turkije

Brief Ministry of Labour and Social Security – 24 oktober 2007

Zweden

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 227/09 – 20 april 2009

Zwitserland

Nota Rekencommissie EU – CA.SS.TM 338/08 – 5 september 2008

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

TOELICHTING

Artikel 6.3.1, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering bepaalt dat de voor een persoon, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet verschuldigde bijdrage wordt berekend door de grondslag van de bijdrage te vermenigvuldigen met een verhoudingsgetal dat wordt berekend uit de verhouding tussen de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon ten laste van de sociale ziektekostenverzekering (hierna te noemen: zorgkosten) in het woonland van deze persoon en de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon ten laste van de sociale zorgverzekeringen in Nederland. Dit verhoudingsgetal, de woonlandfactor, wordt berekend door het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op 18 oktober 2010 heeft het CVZ het advies over de woonlandfactoren voor 2011 aan mij uitgebracht. In deze toelichting is aangegeven op welke wijze het CVZ de woonlandfactor van de verschillende woonlanden voor het jaar 2011 heeft berekend en welke uitgangspunten daarbij in aanmerking zijn genomen.

De woonlandfactoren die in Tabel 8 opgenomen zijn, gelden voor de bijdrage die verdragsgerechtigden in het jaar 2011 verschuldigd zijn en worden jaarlijks uiterlijk in november opnieuw vastgesteld en gepubliceerd.

De gegevens die aan de woonlandfactoren ten grondslag liggen, zijnde de gegevens over de kosten van de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon ten laste van de sociale verzekering in het woonland en in Nederland, kunnen jaarlijks fluctueren. Als het aansprakenpakket van een land wordt aangepast, heeft dat immers gevolgen voor de kosten van dat pakket.

Op 1 mei 2010 is de nieuwe Europese sociale zekerheidsverordening1 in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening kunnen gepensioneerde verdragsgerechtigden zonder tussenkomst van het orgaan van de woonplaats zorg inroepen in Nederland. De kosten hiervan komen ten laste van Nederland. Verder komen de kosten van zorg die door verdragsgerechtigden in een derde land wordt ingeroepen, ten laste van Nederland. Vanwege deze ontwikkelingen wordt beoogd de berekening van de verdragsbijdrage te herzien, zoals laatstelijk is aangegeven in de VWS‑verzekerdenmonitor 20102. In de berekening zal expliciet tot uitdrukking worden gebracht dat een deel van de zorg buiten het woonland wordt geconsumeerd. Oorspronkelijk werd uitgegaan van een aanpassing van de woonlandfactor per 1 januari 2011 maar inmiddels is besloten deze aanpassing een jaar later te laten ingaan, op 1 januari 2012. Deze latere datum heeft het voordeel dat bij de vaststelling van de aangepaste berekening uitgegaan kan worden van gemonitorde informatie inzake de werkelijke kosten die betrokkenen in Nederland maken gedurende een langere periode. Door de nieuwe berekeningswijze in te laten gaan op 1 januari 2012 kan uitgegaan worden van anderhalf jaar cijfermatige informatie over het zorggebruik van verdragsgerechtigden in Nederland.

De berekening van de woonlandfactor vindt thans plaats volgens de formule:

Woonlandfactor = gemiddelde zorgkosten woonland / gemiddelde zorgkosten Nederland

De gemiddelde zorgkosten in een woonland worden bepaald door het totaalbedrag van zorgkosten in het woonland te delen door het aantal rechthebbenden in het woonland. Op basis van beide bestanddelen komt een vast bedrag aan kosten per persoon tot stand.

De zorgkosten zijn de kosten voor die geneeskundige verstrekkingen waarop aanspraak bestaat op grond van de wetgeving inzake de sociale ziektekostenverzekering van het woonland, voor zover deze kosten door het woonland gebruikt worden bij de berekening van de gemiddelde kostenbedragen die dit land bij de toepassing van de Europese sociale zekerheidsverordening aan andere landen in rekening brengt. De modaliteiten van de berekening zijn vastgelegd in deze Europese verordening of in een bilateraal verdrag inzake sociale zekerheid.

Rechthebbenden zijn zij die recht hebben op geneeskundige verzorging op grond van de wetgeving over de verzekering voor geneeskundige zorg van het woonland. Overeenkomstig de regeling is uitgegaan van alle rechthebbenden van het betreffende verdragsland, ongeacht hun status of leeftijd. Voor het bepalen van het aantal rechthebbenden zijn waar mogelijk dezelfde brongegevens gebruikt als voor de zorgkosten.

De gemiddelde zorgkosten in Nederland zijn op dezelfde wijze bepaald en resulteren eveneens in een vast bedrag aan kosten per persoon. De Nederlandse zorgkosten bestaan uit de kosten voor geneeskundige verstrekkingen waarop aanspraak bestaat op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet, voor zover deze kosten gebruikt worden door Nederland bij de berekening van de gemiddelde kostenbedragen die Nederland aan andere landen in rekening brengt.

Voor de (historische) cijfers van vóór 2006 zijn de kosten en de respectievelijke kring van verzekerden voor de verzekeringen ingevolge de Ziekenfondswet (Zfw) en de AWBZ bepalend. Voor latere jaren is uitgegaan van cijfers op grond van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Het bedrag van gemiddelde zorgkosten per rechthebbende wordt voor deze jaren bepaald volgens de formule:

Gemiddelde zorgkosten per rechthebbende = (totale AWBZ-kosten/ rechthebbenden AWBZ) + (totale Zfw (resp. Zvw)-kosten/ rechthebbenden Zfw (resp. Zvw))

Gegevensbronnen

De gemiddelde zorgkosten voor Nederland zijn bepaald op basis van de nota’s die Nederland bij de Rekencommissie van de Europese Unie heeft ingediend (als bedoeld in artikel 101, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 574/72 resp. artikel 74 van Verordening (EG) nr. 883/2004 ). Op basis van deze gegevens wordt per jaar de noemer van de factorbepaling bepaald: de gemiddelde kosten voor zorg per rechthebbende in Nederland.

De gemiddelde zorgkosten per rechthebbende in de diverse woonlanden is bepaald op basis van verschillende bronnen. Niet voor al deze landen zijn dezelfde gegevensbronnen beschikbaar. Het CVZ heeft de volgende bronnen, in aangegeven volgorde, gebruikt:

 • 1. bij de Rekencommissie van de Europese Unie ingediende nota’s (voor 2011: 26 landen);

 • 2. door verdragslanden bij het CVZ of indirect aangeleverde cijfers (voor 2011: 13 landen).

Het berekeningsjaar

De gemiddelde zorgkosten woonland van een bepaald jaar zijn gebaseerd op de laatst bekende documenten, dan wel op informatie die door het betreffende land aan het CVZ bekend is gemaakt. De bepaling van de factor geschiedt hiermee op basis van historische cijfers van verdragslanden.

Het beschikbaar stellen van benodigde cijfers wordt door verschillende landen op verschillende momenten en op verschillende manieren gedaan. Bij de berekening van de woonlandfactor is het streven om uit te gaan van de meest actuele cijfers.

Voor een juiste verhouding worden tegenover de buitenlandse gemiddelde zorgkosten in een bepaald jaar de gemiddelde zorgkosten voor Nederland van het overeenkomende jaar gebruikt.

Voor de vaststelling van de woonlandfactoren 2011 heeft het CVZ de meest actuele gegevens als uitgangspunt genomen.

Afrondingen

De verschillende benodigde componenten voor de berekening van de landenfactoren zijn exact overgenomen uit de gebruikte bronnen. Er zijn geen afrondingen voor de komma uitgevoerd; cijfers achter de komma zijn wel afgerond.

De woonlandfactor is als volgt afgerond tot vier cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 0,3543):

 • indien het vijfde cijfer achter de komma 0 tot en met 4 is, is afgerond naar beneden; indien het vijfde cijfer achter de komma 5 tot en met 9 is, is afgerond naar boven.

Rekenen met vreemde valuta

Bij de bepaling van de woonlandfactor voor de niet-euro landen dienen bedragen in vreemde valuta omgerekend te worden naar euro’s. Doordat deze woonlandfactoren worden bepaald op basis van historische cijfers, is gebruik gemaakt van gemiddelde valutakoersen naar de euro over het berekeningsjaar.

Voor de jaarkoersen is (op basis van beschikbaarheid) in de aangegeven volgorde gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 • 1. Gegevens van De Nederlandsche Bank;

 • 2. Gegevens van de Europese Centrale Bank;

 • 3. Gegevens OANDA online valuta berekening (volgens www.oanda.com).

Gebruik van gegevens uit bronnen

Zoals aangegeven kunnen de bronnen voor het bepalen van de gemiddelde zorgkosten per land verschillen. Gebruikte documenten hebben niet altijd een uniforme indeling en opgenomen cijfers zijn niet altijd rechtstreeks vergelijkbaar. Onderstaand zijn de randvoorwaarden genoemd, waarmee bewaakt wordt dat uit de diverse documenten zo zuiver en zo vergelijkbaar mogelijke cijfers zijn overgenomen voor de bepaling van de woonlandfactoren. Uiteraard gelden de voorwaarden zowel voor de Nederlandse bronnen als voor de bronnen van de diverse landen.

 • 1. Gespecificeerde posten die niet zijn meegenomen bij het bepalen van de woonlandfactor:

  • a. kosten voor arbeidsongevallen;

  • b. posten die opgenomen zijn voor de kosten van niet-verzekerden. Alleen kosten die gemaakt zijn door ‘rechthebbenden’ (verzekerden) zijn opgenomen. De groep ‘niet-verzekerden’ is in de populatie ook niet opgenomen;

  • c. eventuele eigen betalingen (van rechthebbenden) voor zorg.

 • 2. Bepaalde verdragslanden werken met een voorgerekend bedrag voor gemiddelde zorgkosten per rechthebbende in het land. Indien er geen verdere gegevens beschikbaar zijn, is er gebruikt gemaakt van deze gegevens.

 • 3. Bepaalde verdragslanden werken met steekproeven voor bepaling van de componenten. Indien er geen verdere gegevens beschikbaar zijn, is gebruik gemaakt van de gegevens uit de steekproef.

 • 4. Bepaalde verdragslanden werken met (toekomstige) schattingen voor bepaling van de componenten. Indien er geen verdere gegevens beschikbaar zijn, is er gebruikt gemaakt van deze gegevens.

Bijzonderheden

Bij de vaststelling van de woonlandfactoren voor 2011 zijn de volgende bijzonderheden van belang.

Bij de advisering over de woonlandfactoren 2010 en 2009 zijn om administratieve redenen FRJ Kosovo, FRJ Vojvodine en de Republiek Srpska apart opgegeven. Er is besloten met ingang van de woonlandfactoren 2011 de landenindeling van de Belastingdienst te volgen. Dit leidt tot de volgende administratieve wijzigingen, die op zichzelf geen invloed hebben op de hoogte van de desbetreffende woonlandfactoren:

 • De woonlandfactoren voor Bosnië-Herzegovina en Republiek Srpska komen terug in de woonlandfactor voor Bosnië-Herzegovina;

 • De woonlandfactoren voor FRJ Vojvodine en FRJ Servië komen terug in de woonlandfactor voor Servië. Overigens is (FRJ) Kosovo sinds 4 juni 2010 met terugwerkende kracht tot 4 maart 2008 geen verdragsland. Een woonlandfactor is derhalve niet langer van toepassing;

 • FRJ Montenegro heet – volledigheidshalve – voortaan Montenegro.

Met name de woonlandfactoren voor Servië en Slowakije zijn flink gestegen ten opzichte van 2010. De verklaring ligt in het feit dat er voor Servië uit de beschikbare gegevens een aanzienlijke stijging van de gemiddelde kosten per rechthebbende blijkt. In Nederland zijn daarentegen de gemiddelde kosten per rechthebbende door de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 juist iets gedaald. In 2007 zijn ze nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2006. Voor Slowakije geldt ook deze aanzienlijke stijging. Daar komt nog bij dat de informatie over Slowakije niet één, maar twee jaar recenter is dan de destijds beschikbare informatie bij de bepaling van de woonlandfactoren 2010. Allemaal factoren, kortom, die een opwaartse invloed op de woonlandfactoren hebben.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.


XNoot
1

Verordening (EG) Nr. 883/04 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (PbEU L200/1).

XNoot
2

Kamerstukken II 2009/10, 29689, nr. 299.