Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2009, 19828Besluiten van algemene strekking

Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2010–2011

14 december 2009

nr. FM/2009/3530 M

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Besluit:

ARTIKEL 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

ARTIKEL 2

Als toetstermen voor permanente educatie als bedoeld in artikel 7 van het besluit worden voor de hierna genoemde diploma’s vastgesteld de daarachter genoemde toetstermen van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft:

  • a. diploma basismodule: de toetstermen 2f.2, 2f.3, 2h.1, 3a.1.6, 3c.7.5, 4a.2, 4b.1, 4b.2, 6a.3.1, 6a.3.2, 7a.4.5, 7a.4.7, 7a.4.8, 7a.5.1 tot en met 7a.5.5, 7b.1.3, 7b.8.1, 7c.1.1;

  • b. diploma hypothecair krediet: de toetstermen 3c.1, 3c.2, 3d.1, 3e.4, 3n.1, 3n.2, 3n.3, 3p.1. 3p.2, 3p.3, 3h.14, 3q.1,5a.1, 5b.2, 5b.3, 5c.3, 5d.3, 5d.4, 5d.6, 5d.7, 6c.1, 6d.1, 6d.2, 6f.4, 6f.8, 6i.3, 6j.9, 6n.1 tot en met 6n.5, 7b.1, 7c.1, 7c.4;

  • c. diploma consumptief krediet: de toetstermen 2c.2, 3a.1, 3a.2, 3a.4, 3e.1, 3i.3;

  • d. diploma schadeverzekeringen: de toetstermen 2a.2.1, 2a.2.2, 2a.2.3, 2a.2.5, 2a.2.6, 2a.2.13, 2a.2.33, 2a.4.2, 2a.4.4, 2a.4.6, 2a.4.11, 2a.4.13, 2a.4.15, 2a.4.17, 2a.5.1, 2a.5.2, 2a.5.3, 2a.5.4, 2a.5.5, 2a.5.6, 2a.5.7, 2a.5.8, 2a.5.12, 2a.5.13, 2a.5.18, 2a.5.20, 2b.1.1, 2b.1.2, 2b.1.3, 2b.1.4, 2b.1.5, 2b.1.6, 2c.1.1, 2c.1.2, 2c.1.3, 2c.1.4, 2c.5.5, 3a.2.9, 3a.2.10, 3a.2.11, 3a.2.12, 3a.4.2, 3a.4.4, 3a.4.8, 3a.4.10, 3a.4.12, 3a.5.20, 3a.5.24, 3a.6.1 tot en met 3a.6.6, 3a.6.10, 3a.6.15, 3a.6.16, 3b.2.1, 3b.2.2, 5a.4.4, 5a.4.7, 5a.4.8, 5a.4.15, 5a.4.17, 5a.6.1, 5a.6.5, 5b.4.4, 5b.6.1, 5d.1.1, 5d.2.1, 5d.2.2, 5d.4.2, 5d.4.4, 5d.4.6, 5e.2.1, 5e.2.2, 5e.2.3, 5e.2.4, 5e.6.1;

  • e. diploma levensverzekeringen: de toetstermen 2a.2, 2a.4, 2a.15, 2a.21, 2a.26, 2a.33, 2a.34, 2a.36, 2a.39, 2a.62, 2b.7 tot en met 2b.9, 2b.11, 2b.36, 2b.39, 2c.7, 2c.8, 2c.17, 2c.32 tot en met 2c.34, 2c.39, 3a.6, 3b.7 tot en met 3b.10, 3b.12, 3b.13, 3b.27 tot en met 3b.29, 3b.37, 3b.38, 3b.41, 3b.42, 3f.2. 3f.3, 3f.5, 3f.6 tot en met 3f.11, 4c.13, 4c.16, 6a.1, 6b.2, 6b.3, 6c.3, 6d.3, 6d.4, 6d.6, 6d.7, 7c.1, 7d.1, 7d.2, 7f.4, 7f.8, 7i.3,7j.9, 7n.1 tot en met 7n.5, 8b.1, 8c.1, 8c.4;

  • f. diploma volmacht: de toetstermen 2c.3, 2c.5, 2c.10, 7c.23, 8a.2, 8b.4, 8c.30, 8c.31, 8f.29, 9a.6, 9c.14, 9c.15. Tevens gelden voor het diploma volmacht, voor zover van toepassing, de toetstermen, genoemd onder d, en de toetstermen, genoemd onder e.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2010–2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.J. Bos.

TOELICHTING

Op grond van artikel 4:9, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht moet een financiële dienstverlener zorg dragen voor de vakbekwaamheid van zijn medewerkers. Op grond van artikel 8, tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) kan de minister toetstermen vaststellen met betrekking tot permanente educatie, indien relevante ontwikkelingen op de financiële markten of relevante wettelijke voorschriften daartoe aanleiding geven. Een diploma verliest op grond van artikel 7 van het Bgfo zijn geldigheid als niet binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van de relevante toetstermen voor permanente educatie daaraan wordt voldaan. De mogelijkheid in het tweede lid van artikel 7 Bgfo, om na deze 18 maanden alsnog aan de relevante toetstermen van die periode te voldoen, sluit niet uit dat tevens moet worden voldaan aan de op dat moment meest recente relevante toetstermen voor permanente educatie. Naast de nieuwe toetstermen in het kader van permanente educatie worden gelijktijdig de daarbij aansluitende toetstermen voor examens openbaar gemaakt.

Met betrekking tot de uitwerking van eindtermen in toetstermen en de vaststelling van toetstermen voor permanente educatie en examens is advies ingewonnen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

De Minister van Financiën,

W.J. Bos.