Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2014, 533Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 9 december 2014, FM/2014/1873 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel III van de Wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van artikel I, onderdeel I, dat in werking treedt met ingang van 31 december 2014.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de negentiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes.

De wijziging van de Wet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking, met uitzondering van artikel I, onderdeel I, dat artikel 17 van de Wet bekostiging financieel toezicht wijzigt. Dit artikel gaat over de kosten die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gemaakt in het kader van het doorlichten van de grote banken in aanloop naar de overgang van het toezicht naar de Europese Centrale Bank. Artikel 17 bepaalt dat deze kosten voor rekening komen van de banken die zijn beoordeeld. Door dit onderdeel op 31 december 2014 in werking te laten treden, wordt voorkomen dat de kosten voor rekening komen van alle partijen die onder toezicht van DNB staan.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem