Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2010, 834Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 16 december 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 14 december 2010, nr. FM/2010/23656 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;

Gelet op artikel III van het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2010

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de vierentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten