Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000192048".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 221
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 14390
Identifier 0000192048
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1976-1977 kamerstuknummer 14390 ondernummer 2
Omschrijving STRUCTUURSCHEMA
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Verkeer en Waterstaat
Ondertekening De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Ondertekening J.P.A. Gruijters
Ondertekening T.E. Westerterp
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Structuurschema Verkeer en Vervoer
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19761977/0000192048/1/pdf/SGD_19761977_0004323.pdf
Vergaderjaar 1976-1977
Wijzigingsdatum 01-06-2020