Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000033497".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 28-02-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22033
Eindpagina 2
Identifier 0000033497
Omschrijving ADVIES RAAD VAN STATE, NADER RAPPORT
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 22033 ondernummer B
Ondernummer B
Ondertekening De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ondertekening De Vice-President van de Raad van State
Ondertekening E. ter Veld
Ondertekening W. Scholten
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet van 21 maart 1990 Stb. 145, houdende nadere wijziging van de Liquidatiewet invalideitswetten houdende een vierde, tevens afsluitende liquidatiefase, en van enkele bij eerstgenoemde wet gewijzigde uitvoeringsmaatregelen, dienende tot herstel van enkele omissies
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000033497/1/pdf/SGD_19901991_0006925.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020